Hakkımızda

  • Türkiye’nin kenevir ekimi politikasını değiştirerek sürdürülebilir tarım için bölgedeki komşularımıza da çağdaş bir bakış açısı getirmek.
  • Kenevirin olumlu çevresel etkileri konusunda toplumu bilgilendirmek.
  • Kenevir bitkisiyle ilgili süregelen ve yeni oluşacak araştırma alanlarını desteklemek.
  • Konuyla ilgili yeni sanayilerin oluşumuna olanak sağlayarak dünyamızı dengeli bir doğaya kavuşturmak.
  • Türkiye ve dünyada yeni nesil tarım için gerekenleri belirlemek ve bu konuda çalışmalar yapmak.
  • Avrupa Sanayi Keneviri Vakfı üyesi olarak, Avrupa ve Asya’da kurduğumuz bağlantılarla sanayi kenevirinden pek çok sektöre hammadde sağlarken aynı zamanda dünyamızı da geçmişte olduğu gibi daha yaşanır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmek.
  • Şu anda ülkemizde THC yani halk tabirinde esrar olarak bilinen psikoaktif maddeyi içermeyen yerli tohum üretimi çalışmaları sürdürülmek.
  • Ayrıca plastik üretiminde petro kimya maddesi içermeyen bir plastik sanayii girişimine de olanak sağlanacaktır. Ancak tüm bunları yaparken devletimizin ekim politikalarının değiştirilmesi ve denetimler konusunda desteğine ihtiyaç duymaktayız.
  • Topraklarımızın kenevir üretimine uygunluğu ve çiftçimizin kalkınması, hammadde olarak kullanacak çok çeşitli sektörlerden sanayi kuruluşlarının yoğun talebi, pek çok alanda ülke içi ihtiyacı karşılayacak olması ve zamanla Türkiye’nin sanayi keneviri konusunda önemli bir ihracat merkezi konumuna gelmesi ancak sizin desteği ile mümkün olacaktır.