Ağaçlandırma

Kenevir, ağaçların dostudur. Endüstriyel kenevir ekimi yaparak ülkemizde pek çok ağacın hayatını kurtaracağız.

Bu günlerde kesilen neredeyse her ikinci ağaç, günlük hayatımızda yerini bulmak için kağıt endüstrisine gidiyor. Tüm endüstriyel kenevir bitkisinin doğru dengeli kullanımıyla ağacın kağıt ve ağaç endüstrisi için bir kaynak olarak yer alabileceğine inanıyoruz.
Kenevir, CO2 Elimnasyonu ve malzeme veriminde ağaç ile karşılaştırıldığında oldukça verimlidir. En çok unutulan noktalardan biri, endüstriyel kenevirin toprağı ağır metaller gibi zehirli elementlerden temizlemesini ve meyvenin doğurganlığını arttırmasıdır.

Köklerinin drenaj yeteneği, toprak erozyonunu durduran yeraltı suyu seviyesini artırır. Sanayi keneviri, toprağı su için daha emici kılar.

Çevre sorunlarına, özellikle de toprak erozyonuna, ormansızlaşmaya, çölleşmeye, iklim değişikliğine ve biyoçeşitlilik kaybına karşı etkili ve bilinçli bir kamuoyu yaratma misyonunu yerine getirmek için TEMA operasyonlarını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tam olarak destekliyoruz.