CBD’nin Yasallaşması

Kenevirin rönesansı diye adlandırabileceğimiz şu günlerde psikoaktif madde içermeyen CBD maddesini içeriğine bir çok Gıda üründe kulanılmakte. Tam da bugünlerde Kanada hükümeti bir yönetmelik çıkartarak Ekim 2018 ortası itibariyle belirledikleri birtakım koşullar çerçevesinde CBD ve THC ürünlerinin kullanımınına ilişkin bir düzenleme yapacağını duyurdu. Uruguay ise bu konuda 2014 yılından beri bunu uygulayan bir rol model. Uruguay’ın yanısıra İspanya, Slovakya, Avusturya ve Almanya CBD gibi kenevir bazlı ürünlerin tıbbi alanda reçeteli olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzde Almanya CBD kullanımı açısından dünyanın en büyük pazarı konumundadır.

Öte yandan CBD’nin geliştirilmesi ve tıbbi alanda kullanılması konusunda en önemli gelişmeler İsrail’de görülmektedir. İsrail’de yapılan çalışmalarda Apoptoz işlemiyle bir kanser hücresi CBD ile tamamen yok edildi. CBD ile kansewr tedavisine ilişkin daha çok deney yapılmalı ve standart bir kullanım şekli belirlenmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü halen CBD’yi psikoaktif maddesi olan THC’den ayırmamış olduğundan, 1961’de Türkiye’nin de imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’na göre THC ve CBD günlük hayatta kullanamayacağımız ve aynı seviyede gösterilen ilaçlar konumundadır. Bu karar belli lobi grupları tarafından verilmiş olup halen yürürlüktedir.

 

Coca Cola içerisinde CBD kullanılması yasal olarak nasıl değerlendirilir?

Coca Cola’nın bu türü CBD’nin yasallaştığı Kanada, Uruguay ve bazı ABD eyaletlerinde tüketilebilir. Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Türkiye Sanayi Keneviri Platformu, kenevirin gerek ekonomik gerekse tıbbi avantajlarını ülkemize kazandırmak için bir komisyon oluşturma çabasındadır ve CBD’de bu sürecin bir parçasıdır. Bu konuda bir komisyon kurulması durumunda CDB kullanımını da içeren sürdürülebilir bir sanayi keneviri ekonomisi oluşturmakta Kanada, Uruguay ve bazı ABD eyaletlerinde de olduğu gibi liderlik etmiş olacağız.

CBD nedir?

CBD yani Canaidiods sanayi kenevirinde bulunan psikoaktif etki içermeyen ve içerisinde neredeyse sıfıra yakın THC maddesi olan bir içeriktir. Bu içerikler birbirini dengelerler ve bir tanesinin aktif olması durumunda diğeri sıfır ya da sıfıra yakın düzeydedir. Ham CBD maddesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından Haziran 2018’de yeniden değerlendirilmiş ancak Birleşmiş Milletler İlaç Komisyonu ve Uluslarası Narkotik Kontrol Heyeti’nin önerisiyle CBD’nin statüsüyle ilgili bir değişikliğe gidilmemesi kararı alınmıştır.

Aşağıda CBD’nin tıbbi potansiyeline ilişkin bir raporun kısa bir özetini görebilirsiniz:
CBD’nin diğer pek çok hastalığın da tedavisinde çok faydalı bir ilaç görevi gördüğü kanıtlanmıştır. Ancak en önemli sonuçlar epilepsi hastalığının tedavisinde alınımıştır. Hastanın durumu ve tetkik sonuçlarına bakılarak kişiye özel tedavi uygulamaları yapılmaktadır. CBD’nin nöral terapiler, antiepileptik tedaviler, ensefalopati, anksiyete, antipsikotik, anti inflamatuar, anti astmatik ve anti tümör etkileri sayesinde kullanımının yararlı olacağı çok sayıda tıbbi durum vardır.CBD’nin çok çeşitli tedavi edici uygulamalarına ilişkin kanıt niteliğindeki çalışma yakın gelecekte Pisanti ve ekibi (2017) tarafından yeniden gözden geçirilecektir.

http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_40_meeting/en/

http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Cannabis_Review_QA_26July2018.pdf